Ateny Roztocza są projektem-syntezą Jerozolimy jako symbolu Bożego Objawienia Starego i Nowego Testamentu, antyku ze starożytnej Grecji jako kolebki filozofii i nauki w ogóle, starożytnego Rzymu z prawem rzymskim zdumiewająco wiernym prawu naturalnemu i zarazem stolicy św. Kościoła katolickiego naszego Pana Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego Człowieka opartego z Woli jego Boskiego Założyciela na Kolegium Apostołów ze św. Piotrem na czele.

Jerozolimę symbolizować będzie kolekcja figur wielkich Świętych Objawienia w Starym Przymierzu: Patriarchów, Proroków, Apostołów i in. oraz siedem kolumn przy każdym budynku jako wyraz dla upamiętnienia siedmiu dni stworzenia oraz siedmiu dni odkupienia (Wielki Tydzień) - największych dzieł Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

wikipediaStarożytne Ateny z Jonią, skąd wywodzą się filozofowie przedsokratejscy, z Sokratesem, Platonem i Arystotelesem na czele uzewnętrznią kolumny dębowe z kapitelami jońskimi. 

Rzym jako ojczyznę prawa rzymskiego i Kościoła katolickiego uwidoczni kapliczka na górze ze św. Rodziną, Matką Bożą Gietrzwałdzką i Świętymi jako Głównymi Patronami wszystkich kontynentów na okręgu ziemskim. Okalać ją będzie dwadzieścia kolumn dębowych wraz z dwudziestoma kapliczkami różańcowymi (przesłanie Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 r. w języku polskim: "Odmawiajcie codziennie Różaniec") ze wspaniałymi i unikatowymi wizerunkami tajemnic wykonanych na podstawie opisu Ewangelii św. i wizji mistycznych Anny Kathariny Emmerich, której Pan Jezus osobiście powiedział: "Nie przekazuję ci tej historii dla ciebie, lecz one są tobie podarowane, aby udowodnić, że Ja chcę pozostać z Moim Kościołem aż do końca świata".

bibliotekaPonadto pragniemy zorganizować bibliotekę z dziełami możliwie wszystkich najważniejszych filozofów i myślicieli świata, kolekcję malarstwa artystycznego z ich portretami ubogaconymi najbardziej charakterystycznymi cechami ich myśli w trzech odrębnych domach: Dom filozofii starożytnej, Dom filozofii średniowiecznej i Dom filozofii nowożytnej i współczesnej.

Nie zapominajmy o amfiteatrze jako o miejscu spotkań ludzi-miłośników słowa mówionego czy śpiewanego. Będzie on również zbudowany na siedmiu kolumnach w kształcie piastowskiego orła.
Wszystkie budynki okalać będzie wypalona w ceramice jako elemencie sztuki łączącej starożytnych Greków i Prasłowian wstęga o szerokości 33 cm. z wygrawerowanym Pacierzem jako syntezą naszej świętej wiary katolickiej i apostolskiej.

DanieleNie zabraknie też mini-ZOO z uroczymi zwierzętami: końmi: "Hossem" i "Tymianem", kucykami: "Asią", "Werką", "Kubusiem" i "Karusiem", osiołkiem "Lolkiem", kózką "Basią", danielami oraz psem "Puszkiem".

Do całości będą prowadzić dwie symboliczne bramy: brama stworzenia i brama odkupienia, na których umieszczone zostanie nasze Logo, aby stale na nowo uświadamiać sobie nasze jestestwo: czasowe w czasie, ale przez Boskiego Kreatora zaproszone, aby przejść przez bramę zbawienia i istnieć w Królestwie Niebieskim w Domu Boga z Aniołami i Świętymi wiecznie oraz w pełni szczęścia i błogosławieństwa.

Ks. Prof. Tadeusz Guz