Historia wystąpień Ks. Prof. Tadeusza Guza zawierająca wykłady, konferencje, homilie, audycje radiowe i telewizyjne.